Vaccineren

“Vaccineren wij teveel”

Steeds veranderende inzichten over vaccineren zorgen ervoor dat we verschillende meningen horen of lezen op internet, waardoor u als leek nogal eens door de bomen het bos niet meer kunt zien. 

Daarom goed voor u om te weten hoe wij hierover denken.

Hoe gaan wij in onze kliniek om met vaccineren?

Honden

  • Hondenziekte (ziekte van Carré, Distemper)
  • Parvo
  • Hepatitis (besmettelijke leverziekte, HCC)

Deze drie ziekten, veroorzaakt door een virus, worden wel de ‘kernziekten’ genoemd, waartegen in ieder geval gevaccineerd zou moeten worden.

Van deze vaccins is bekend dat ze minimaal drie jaar werken. Op dit gegeven is dan ook het meest gehanteerde vaccinatieschema gebaseerd: eens in de drie jaar de zogenaamde ‘cocktail’. In veel gevallen blijken deze vaccins echter nog langer te werken dan drie jaar. Om daar achter te komen, kunnen we een zogenaamde titerbepaling doen, waarbij we een druppeltje bloed afnemen om te kijken hoeveel antistoffen er nog aanwezig zijn.

Titeren met de VacciCheck

Inmiddels hebben wij in Dierenkliniek Wulven al heel wat jaren ervaring met titeren door middel van de VacciCheck. Wij zien duidelijk de voordelen daarvan bijvoorbeeld voor dieren met een overgevoeligheid/allergie, omdat klachten hiervan vaak verergeren na een vaccinatie. Ook zijn wij voorstander van titeren bij pups omdat inmiddels duidelijk is gebleken dat de bekende entschema's eigenlijk een schijnzekerheid zijn. Meten is weten, dus pups liever pas vaccineren als we weten dat de vaccinatie ook echt gaat aanslaan. 

  • Ziekte van Weil (leptospirose)

Leptospirose wordt veroorzaakt door een bacterie (Leptospira) en is een ziekte die lever en nieren aantast en dodelijk kan zijn. Er bestaan veel varianten van de Leptospira-bacterie, maar de huidige vaccinatie biedt slechts bescherming tegen vier daarvan (Lepto 4). Ook is deze bescherming zeker geen 100%.

Het vaccin werkt nooit langer dan een jaar en in sommige gevallen zelfs minder dan een jaar. 

Sinds het op de markt komen van het nieuwe vaccin (Lepto 4), is er in toenemende mate onrust over deze vaccinatie, omdat er sprake zou zijn van nare bijwerkingen. Hier is echter nog onvoldoende onderzoek naar gedaan, dus er zijn nog geen harde feiten over bekend.

Praktisch gezien is de vraag: hoe groot is de kans om de ziekte op te lopen als je niet vaccineert en hoe groot is de kans op bijwerkingen als je wel vaccineert. Een moeilijk te beantwoorden vraag en zeker niet in percentages aan te geven.

Het is een afweging die u als eigenaar zelf moet maken omdat elke situatie weer anders is. Er zal dus maatwerk geleverd moeten worden. Voor dieren met een allergie vinden wij het zeker nuttig om hierover in discussie te gaan. Wij helpen u graag om een weloverwogen keuze te maken.

Ziekte van Weil is een zoönose, dat betekent, dat de ziekte op mensen kan worden overgedragen. Mensen kunnen ook zelf de ziekte oplopen door zwemmen in open water. 

  • Hondsdolheid (rabies)

Een vaccinatie tegen rabiës is verplicht als u de grens overgaat. Dit geldt dus ook voor België. Het huidige vaccin biedt een bescherming van 3 jaar.

Wij adviseren in het algemeen om deze enting bij puppy’s niet al meteen op deze jonge leeftijd te geven, tenzij het strikt noodzakelijk is. Als het niet anders kan, dan heeft het sterk de voorkeur om dit vaccin in ieder geval niet te combineren met de andere puppyvaccinaties, omdat dit voor een individuele pup soms teveel kan zijn. Ook hier geven wij het liefst een advies op maat, afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

  • Kennelhoest

Kennelhoest kan veroorzaakt worden door een virus (parainfluenza) of een bacterie (Bordetella). Over deze ziekte zijn veel misverstanden als zou het een gevaarlijke ziekte zijn. Het is echter niets meer dan een keelontsteking, die wel vervelend kan zijn, maar niet gevaarlijk. Het wordt pas gevaarlijk als er sprake is van complicaties in de vorm van bronchitis of longontsteking. De kans op complicaties is groter als je niet voldoende rust in acht kun nemen zoals in een pension.  

Wij zijn geen voorstander van het routinematig vaccineren tegen kennelhoest en zeker niet bij puppy’s. Wij zullen dit vaccin dan ook nooit zomaar toedienen zonder overleg met u.

Voor bepaalde rassen zoals de Engelse Bulldog kan het in sommige gevallen wel aan te raden zijn om te vaccineren, omdat deze honden bij zwellingen in de keel al behoorlijk benauwd kunnen worden.

 

Katten

  • Kattenziekte

Kattenziekte wordt veroorzaakt door een parvovirus en geeft dan ook dezelfde verschijnselen als 'parvo' bij honden: ernstig braken en diarree waardoor een kat in een paar dagen meestal overlijdt ondanks een intensieve behandeling. Het vaccin tegen kattenziekte is een krachtig vaccin en werkt dan ook vaak vele jaren mits eenmaal goed aangeslagen.

  • Niesziekte

Niesziekte is een verzamelnaam voor griep-achtige verschijnselen bij katten. Het kan veroorzaakt worden door verschillende virussen (Herpes en Calici) of door een bacterie (Bordetella). De vaccinatie tegen `Bordetella' (de zogenaamde neusenting) is bij ons geen routinevaccinatie maar alleen nodig als het pension het eist. Helaas behoren de niesziektevaccins geen van alle tot de krachtigste vaccins. Er wordt dan ook ondanks jaarlijks vaccineren af en toe een doorbraak gezien. De verschijnselen zijn dan meestal wel minder heftig dan bij niet-gevaccineerde dieren. Voor volwassen katten hoeft niesziekte - mits adequaat behandeld - niet dodelijk te zijn. Wel kunnen katten chronische snotteraars worden na het doormaken van niesziekte.

Wij titeren nu oook katten!

Is titeren ook betrouwbaar voor katten? Een titerbepaling door middel van de VacciCheck is zeker zeer goed in te zetten bij katten en de betrouwbaarheid voor kattenziekte is hoog. Voor niesziekte ligt het iets anders: VacciCheck meet weliswaar betrouwbare titers voor FHV (Herpesvirus) en FCV (Calicivirus), maar omdat er in dit geval geen correlatie is tussen antilichamen en bescherming en ook de vaccins niet erg effectief zijn, betekent dit, dat katten, ondanks hoge titers, nog steeds niesziekte kunnen oplopen. De beslissing om al dan niet te vaccineren hangt af van de persoonlijke omstandigheden en is dan ook maatwerk.

  • Rabies

Ook uw kat moet gevaccineerd worden tegen rabies als u hem/haar mee wilt nemen naar het buitenland. De vaccinatie is 3 jaar geldig.

 

 

 

 

 

Afspraak maken v4

 

Contactgegevens:

Dierenkliniek Wulven
Randhoeve 2
3992 XH Houten
030-6377267
wulven@dierenzorggroep.nl

 

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag
09.00-19.00 uur.

Spreekuur volgens afspraak.

 


Copyright © 2013. Dierenkliniek Wulven.